Hoe erg staat de Amerikaanse zorg onder druk? Hoeveel mensen zonder zorgverzekering?

Je moet wel onder een steen hebben gelegen om niet mee te krijgen hoeveel chaos er momenteel in Amerika heerst. De Verenigde Staten hebben Corona alles behalve onder controle en Trump lijkt nogal vaak van standpunt te wisselen. Dan heeft een mondkapje geen effect, dan weer wel, etcetera. De druk op de zorg is dus enorm, en in tegenstelling tot Nederlanders hebben veel Amerikaanse mensen niet eens een (goede) zorgverzekering. Benieuwd hoe het er écht aan toe gaat, wat de verwachtingen zijn voor de zorg en hoeveel mensen in Amerika nou eigenlijk zonder zorgverzekering zitten? We bespreken het in dit artikel.

Amerika en zorg

Nu de zorg in Amerika zo onder druk staat zou je het misschien niet direct verwachting, maar er is geen enkel ander land in de wereld wat zoveel geld aan zorg besteed als de VS. Namelijk 7.869 euro per hoofd van de bevolking, wat op ongeveer 17% van het BNP (Bruto Nationaal Product) uitkomt. Desondanks is de levensverwachting van burgers in de VS lager en doet zorg in Europa het minstens zo goed, of beter.

Corona

Door de coronacrisis is er veel onvoorspelbaarheid geweest. Vooral voor onverzekerden in Amerika was er veel stress rondom of ze wel, of niet geholpen konden worden. Dat de zorg in Amerika zo is zoals hij is, is gevormd door een aantal verschillende factoren, die we hieronder zullen bespreken.

Liberalisme

De overheid in Amerika bemoeit zich niet met de prijzen van ziekenhuizen. Er is een zogeheten vrije markt, afgedwongen door liberale republikeinen. Als je de kosten van een bypassoperatie vergelijkt, dan zou je daar in Nederland zo’n 14.000 euro voor betalen, terwijl dat in Amerika zo’n 66.000 euro kost. Een behoorlijk verschil dus. Daarnaast wordt er in Amerika ook veel geld besteed aan administratief werk.

Obamacare

Toen Barack Obama Obamacare introduceerde, gaf dat eerst wel weerstand onder Amerikanen. Toch bleek dat dit plan later veel positieve respons kon ontvangen. Even ter vergelijking: in Nederland waren er in 2015 22.432 mensen die geen zorgverzekering hadden – minder dan 1% van de bevolking (AD). In Amerika waren er in hetzelfde jaar 28,5 miljoen mensen die geen zorgverzekering hadden afgesloten: meer dan 9% van de bevolking. Een positieve groei, omdat in 2013 (voor Obamacare) er nog 41 miljoen mensen waren zonder zorgverzekering.

Trump

Door het beleid van president Trump is de verwachting dat er in de komende 10 jaar ongeveer 22 miljoen mensen hun verzekering kwijt zullen raken. Dat komt dus nog boven de 28,5 miljoen op. Deze stijging zou onder andere worden veroorzaakt omdat mensen hun polis niet meer zouden kunnen betalen. Trumpcare is voor veel mensen met relatief lage inkomens een stuk minder toegankelijk dan Obamacare dat was.

man in black suit jacket with red heart on his neck

Eigen risico

Veel Nederlanders betalen een eigen risico van 385 euro, het minimale eigen irsico. Dat is niet te vergelijken met het eigen risico van Amerikanen, die in sommige gevallen ruim 4.300 als eigen risico hebben. Daarnaast vragen sommige zorgverzekeraars in Amerika naast de te betalen premies en het eigen risico ook een extra van een eigen bijdrage. Vaak gaat dit dan om 20% van het totaalbedrag. Dit kan flink tegenvallen wanneer je een dure operatie hebt gehad.